Πολιτική Ποιότητας

logo QIQ 02

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας, αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστες υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, σε συνδυασμό πάντα με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που υπάρχουν σε κάθε χώρο.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Οργάνωσης της Ποιότητας, παρέχοντας όλους τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Συστήματος αυτού, προς όφελος των πελατών μας.

Με τελικό σκοπό μας…. ΕΣΑΣ!!!, η εταιρεία μας εφαρμόζει μια σειρά από διαδικασίες που αφορούν:

  1. Εστίαση στον Πελάτη: με χρήση ερωτηματολογίων, στατιστικών στοιχείων και πολλών άλλων εργαλείων
  2. Ανασκόπηση από τη Διοίκηση: ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τον συνεχή έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας
  3. Ανθρώπινοι πόροι: τα στελέχη της εταιρείας είναι στο μέγιστο βαθμό εξειδικευμένα, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Συστημάτων Ποιότητας και με διαρκή επιμόρφωση πάνω στα θέματα αυτά
  4. Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση: Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια της ετήσιας Ανασκόπησης από την Διοίκηση 
  5. Ανάλυση δεδομένων:  έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των πελατών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την συμφωνία με τις νόρμες ασφάλειας και αξιοπιστίας, την μείωση του κόστους και βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας
  6. Βελτίωση: Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας  του Συστήματος Οργάνωσης  αποτελεί στόχο και βασική μας δέσμευση

Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης του Συστήματος, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της Quality In Quality, έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος.

Με Εκτίμηση για την

Quality in Quality

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γεν. Διευθυντής